Shipping and return policies for FFRANCON

Shipping Info
Mae costau anfon yn cael eu cynnwys mewn un pris fflat. Gall postio cymryd i fyny at 14 diwrnod, gan fod stwff yn aml yn cael eu creu fesul archeb a gyda llawer o ofal a cariad ***** Shipping costs are included in the one flat price. Postage can sometimes take up to 14 days as merchandise is often created to order with much loving care and attention
Return Policy
Os ydych chi'n anhapus mewn unrhyw ffordd a'ch cynnyrch, cysylltwch gyda fi a mi wnai sortio bob dim allan gyda copi newydd neu ad-daliad llawn yn cynnwys costau postio ***** If you're at all unhappy with your purchase please contact me and I will sort it out either with a replacement or a full refund including postage costs.